Wiekszość usług naszej firmy wyceniana jest indywidualnie w zależności od rodzaju, zakresu i częstotliwości prac oraz powierzchni i lokalizacji ogrodu.

Poniżej przedstawiamy przykładowe ceny usług miesięcznego utrzymania ogrodu - tzw. PAKIETY.
Podane poniżej pakiety obejmują zlecenia, jakie klienci mogą zawierać z nasza firmą.
Pakiety te mogą obejmować okresy:
- wiosna-jesien (7 m-cy)
- całoroczne (12 miesiecy), z obsługa całoroczna lub kilkumiesięczna w rozbiciu kwoty umowy na 12 -m-cy,
- miesięczne lub tygodniowe wizyty (wizyty z określona częstotliwością),
- jednorazowe usługi (raz na jakiś czas - w razie potrzeby).

PAKIET MINI - 150,00 zł/ miesięcznie

Pakiet ten zawiera jednorazowa usługę pielęgnacji ogrodu o pow. do 10 arów (w pakiecie miesięcznym) Obejmuje następujący zakres prac:
- koszenie trawnika (1 raz w miesiącu),
- oprysk pielęgnacyjny trawnika (na rośliny dwuliścienne - 1 raz w okresie rocznej umowy)
- przycinanie krzewów,
- pielenie rabat,
- uzupełnianie rabat kora (+ koszt kory),
- przesadzanie roślin lub nasadzenia (do 10 szt.),
- inne drobne prace wcześniej uzgodnione.

PAKIET EKONOMICZNY - od 200 do 300 zł/ miesięcznie

Obejmuje on 2-krotna wizytę (w danym miesiącu) naszego ogrodnika w Państwa ogrodzie(o pow. 5-10 arów)
Zakres prac w tym pakiecie może być zmodyfikowany.
Zawiera on m.in.:
- koszenie trawnika (2 razy w miesiącu),
- przycinanie krzewów,
- pielenie rabat,
- uzupełnianie rabat kora (+ koszt kory),
- nawożenie trawnika (1 raz w sezonie),
- nawożenie roślin (+ koszt nawozu),
- oprysk pielęgnacyjny trawnika (na rośliny dwuliscienne - 1 raz w okresie rocznej umowy).

PAKIET STANDARD - od 300 do 400 zł/ miesięcznie

Obejmuje on 2-krotna wizytę (w danym miesiącu) naszego ogrodnika w Państwa ogrodzie (o pow. do 10 arów)
Zakres prac w tym pakiecie może być zmodyfikowany.
Zawiera on m.in.:
- koszenie trawnika (2 razy w miesiącu),
- przycinanie krzewów,
- pielenie rabat,
- uzupełnianie rabat kora (+ koszt kory),
- nawożenie trawnika (2 raz w sezonie),
- nawożenie roślin (+ koszt nawozu),
- opryski pielęgnacyjne trawnika (na rośliny dwuliscienne - 2 razy w okresie rocznej umowy),
- wertykulacje trawnika (2 raz w sezonie).

PAKIET PRESTIZ - od 450 do 600 zł/ miesięcznie

Obejmuje on 4-krotna wizytę (w danym miesiącu) naszego ogrodnika w Państwa ogrodzie (o pow. do 10 arów)
Zakres prac w tym pakiecie może być zmodyfikowany.
Zawiera on m.in.:
- koszenie trawnika (4 razy w miesiącu),
- przycinanie krzewów,
- formowanie krzewów (typu bonzai, kula),
- pielenie rabat,
- uzupełnianie rabat kora (+ koszt kory),
- nawożenie trawnika (2 razy w sezonie),
- nawożenie roślin (+ koszt nawozu),
- opryski pielęgnacyjne trawnika (na rośliny dwuliscienne - 4 razy w okresie rocznej umowy),
- aeracje trawnika (1 raz w sezonie),
- wertykulacje trawnika (2 raz w sezonie),
- usuwanie chwastów z kostki brukowej (preparatem typu Roundup - 1 raz w sezonie).

PAKIET INDYWIDUALNY

Wyceniany indywidualnie, uzależniony od powierzchni ogrodu, zakresu i częstotliwości prac oraz indywidualnych wymagań Klienta.


PAKIET WIOSENNY (usługa kompleksowa)
- 200 - 600 zł (pow. do 500 m2)
- 500 - 900 zł (pow. od 500 -1500 m2)
- od 800 zł (pow. powyżej 1500 m2)

Cena usługi uzależniona od ilości prac i przeprowadzonych zabiegów.
Obejmuje m.in.:
- przycinanie gałęzi,
- ciecie pielęgnacyjne krzewów,
- ciecie prześwietlające krzewów,
- formowanie krzewów,
- aeracja lub wertykulacja trawnika,
- opryski pielęgnacyjne (+ koszt środków chemicznych)
- nawożenie roślin (+ koszt nawozu),
- ściółkowanie korą(+ koszt kory),
- pielenie rabat.

PAKIET JESIENO/ZIMOWY (usługa kompleksowa)
- 200 - 600 zł (pow. do 500 m2)
- 500 - 1200 zł (pow. od 500 -1500 m2)
- od 800 zł (pow. powyzej 1500 m2)

Cena usługi uzależniona od ilości prac i przeprowadzonych zabiegów.
Obejmuje m.in.:
- przycinanie gałęzi,
- ciecie krzewów,
- prace porządkowe w ogrodzie (ścinanie zeschniętych bylin, grabienie i zbieranie liści),
- pielenie rabat,
- drobne prace nasadzeniowe (byliny, krzewy, małe drzewka),
- dzielenie i rozsadzanie bylin, traw,
- przegląd roślin pod katem chorób i szkodników,
- nawożenie roślin (nawóz zimowy, + koszt nawozu),
- zabezpieczanie roślin przed mrozem (+ koszt materiałów),
- inne uzgodnione prace.

PAKIET KOMPLEKSOWY TRAWNIK (usługa jednorazowa)
- do 100 m2 - 1,50 zł/m2
- od 100-300 m2 - 1,30 zł/m2
- od 300-500 m2 - 1,10 zł/m2
- pow. 500 m2 - 1,00 zł/m2

- wertykulacja lub aeracja,
- grabienie,
- nawożenie trawnika (nawóz w cenie)
- piaskowanie trawnika (+ koszt piasku)
- wyrównywanie powierzchni trawnika ziemia lub torfem (za dodatkowa oplata),
- dosianie trawy (w razie potrzeby, + koszt trawy),
- wałowanie,
- odkwaszanie gleby oraz oprysk trawnika środkami chemicznymi (za dodatkowa opłata - przy kolejnej wizycie).

Informacje dodatkowe:
- Podane powyżej ceny sa wyłącznie informacja handlowa i nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny są orientacyjne - podlegają negocjacjom i są uzależnione od lokalizacji ogrodu, uwarunkowań terenowych, wielkości i zakresu prowadzonych prac.
- Jednorazowa wizyta w ogrodzie trwa w zależności od zakresu prac oraz ilości osób pracujących szacunkowo od 4-8 roboczogodzin.